fbpx
  • Landmagasinet

LAND Magasinet

Av Landinger, om Landinger, for Landinger

Oppdrag: Konsept, layout, redigering, artikler og foto, samt oppsett og vedlikehold av web

LAND Magasinet var resultatet av et ønske om å vise hvor fantastisk flott det er i de to Land-kommunene – og hvor mye spennende som foregår her til en hver tid.

De fire lokale bedriftene Advantage Reklame, Landsbyen Næringshage, Land Trykkeri og Stuedal Kommunikasjon etablerte i 2015 selskapet Landmagasinet AS, for å lage et lokalt magasin med lokal tilhørighet.

LAND Magasinet ble distribuert som gratismagasin til alle husstander og til hytteeiere i de to kommunene i 2015, 2016 og 2017, med fire årlige utgaver.

Magasinet mottok ingen kommunal støtte, men var helt og holdent finansiert gjennom annonser og bidrag fra lokalt næringsliv.

Stuedal Kommunikasjon var ansvarlig for konsept, layout, redigering samt skrev flere av artiklene og leverte foto til de totalt 12 utgavene.

LAND Magasinet hadde sin foreløpig siste utgave julen 2017.

Landmagasinet
Landmagasinet
Landmagasinet
© COPYRIGHT: STUEDAL KOMMUNIKASJON, All rights reserved | Stuedal Kommunikasjon, Lausgardsvegen 28, 2860 Hov | TEL 907 67 902 | EPOST mail@stuedal.no | PERSONVERNERKLÆRING
error: Content is protected !!