fbpx
  • Søndre Land ungdomsskole - FYSAK-skolen

Søndre Land ungdomsskole

Fysak-forbilder for hele Norge

Oppdrag: Logo og profil, foto, tekster og webside

Ved Søndre Land ungdomsskole er elevene i fysisk aktivitet i minst en halv time hver dag, i tillegg til gymtimene. Det gir bedre trivsel og lavere sykefravær for både elever og lærere.

Skolen er den fremste i Norge på tilrettelegging av fysisk aktivitet og har inspirert mange skoler gjennom hvordan de systematisk har satt fysisk aktivitet og sunne levevaner på dagsorden.

Skolen bruker Fysak aktivt i skolehverdagen og Stuedal kommunikasjon fikk i 2016 oppdraget med å utvikle ny profil og nettside for skolen, der Fysak og aktiv skolehverdag var gjennomgangstema. Dette skulle reflekteres i både design, logo, tekster og foto.

Skolens rolle som foregangsskole førte til at skolen våren 2017 fikk en million kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å lage en ressursbank for alle ungdomsskoler i landet, med FYSAK-aktiviteter, bilder og instruksjonsfilmer.

I 2018 var de også vertskap for den første Fysakkonferansen.

Les mer om Fysakskolen Søndre Land ungdomsskole her: slus.org

Søndre Land ungdomsskole - FYSAK-skolen
Søndre Land ungdomsskole - FYSAK-skolen
Søndre Land ungdomsskole - FYSAK-skolen
© COPYRIGHT: STUEDAL KOMMUNIKASJON, All rights reserved | Stuedal Kommunikasjon, Lausgardsvegen 28, 2860 Hov | TEL 907 67 902 | EPOST mail@stuedal.no | PERSONVERNERKLÆRING
error: Content is protected !!